Sylwestrowe zawody w skokach przez przeszkody - 28.12.2018

Odsłony: 11806

Sylwestrowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody

Poznań – Hipodrom Wola
28 grudnia 2018

 1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34, Poznań
  Kontakt: Anita Szymaniak tel. 608 283 000
 2. Miejsce zawodów: hale, parkur: piasek kwarcowy 70 x 30, rozprężalnia: piaszczysta
 3. Termin: 28.12.2018 (piątek)
 4. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi, od osób niepełnoletnich wymagana
  pisemna zgoda rodziców na start
 5. Zgłoszenia do 26.12.2018 (środa) poprzez panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com
 6. Listy startowe, harmonogram godzinowy – w czwartek 27.12.2018 na stronie www.zmierzczas.pl
 7. Osoby oficjalne:
  Sędzia główny: Tadeusz Szymoniak
  Sędzia: Maciej Ceglarski, Lidia Perek
  Komisarz: rotacja sędziów
  Gospodarz toru: Mirosław Szłapka
 8. Program zawodów:
  Godzina rozpoczęcia zostanie podana rano 27.12.2018.
  - Konkurs nr 1 – Kuce 70 zwykły art. 238.2.1
  - Konkurs nr 2 – Mini LL z trafieniem w normę czasu
  - Konkurs nr 3 – LL dwufazowy art. 274.5.3
  I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł
  - Konkurs nr 4 – L zwykły art. 238.2.1
  I – 200 zł II – 150 zł III – 100 zł
  - Konkurs nr 5 – L1 zwykły art. 238.2.1 o nagrody Centrum Ogrodniczego Zawady 19
  I – 300 zł II – 200 zł III – 100 zł

  W przypadku dwukrotnego startu w konkursie danej pary, do klasyfikacji końcowej brany będzie pierwszy
  przejazd.
  Konie powyżej 6 lat mają prawo do 3 startów w konkursach do klasy L1, przy czym maksymalnie 2x w konkursie.
  Przy dużej ilości startów w danym konkursie, w połowie przewidziana 10 minutowa przerwa na oglądnie parkuru przez zawodników z 2 połowy listy startowej.
  W konkursie nr 1 prawo startu mają jedynie KUCE
 9. Nagrody
  - Flots , puchary.
  - konkursy nr 1, 2 – nagrody rzeczowe : sprzęt jeździecki
  - konkursy nr 3, 4, 5 : nagrody finansowe, pula 1350 zł
 10. Opłaty: 50 zł za start
 11. Boksy - dostępnych 20 sztuk w namiocie, cena: 60 zł dzień/szt., rezerwacja poprzez panel, decyduje
  kolejność zgłoszeń
 12. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń)
 13. Protest: każdy musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 14. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć
  w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie zawodów.